6944255214 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 18, Καλαμαριά

Χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα,ύγρωμα με παθολογική σημειολογία

Τοποθέτηση εξωτερικής παροχέτευσης με τοπική αναισθησία